مطالب علمی و غیر علمی

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

نشریات رایگان کشاورزی

لیست الفبایی نشریات:

 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

 

لیست  موضوعی نشریات :

آفات و بیماریهای گیاهیBiological Control News

British Society for Plant Pathology News

Canadian Plant Disease Survey

Cereal Rust Bulletin

Cotton Insect Newsletter 

Fitopatologia Brasileira

Fitopatologia Venezolana

Fungal Genetics Newsletter

Horticulture and Home Pest News 

Insect and Pest Control Newsletter

Integrated Pest and Crop Management

Integrated Pest Management

International Organization for Biological Control Newsletter

 اقتصاد کشاورزی

Agribusiness Perspective Papers

Agricultural and Resource Economics Review

Agricultural income and finance

Agricultural Prices

Australian Agribusiness Review

Grain: World Markets and Trade

Highlights - Crawford Fund for International Agricultural Res.

 باغبانی


Botanic Gardens Micropropagation News

Down the Garden Path 

Facts for Fancy Fruit Newsletter 

Fruit Notes

Hort Expo Northwest 

Horticulture and Home Pest News 

Illinois Fruit & Vegetable News بیوتکنولوژی کشاورزیAfrican Journal of Biotechnology

 AgBioForum

AgBiotech Bulletin

 Agrociencia

Agro-Ciencia

Algorithms for Molecular Biology

American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Asian Biotechnology and Development Review

Barley Genetics Newsletter

 Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry

 Biotech Journal

 Biotechnology

Biotechnology and Development Monitor

Biotechnology, Agronomy, Society and Environment

 Biotecnologia Aplicada

 BMC Biotechnology

BMC Genetics

Crop Biotech Brief

Crop Biotech Update

 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

 Dendrome, Forest Tree Genome Research Updates

 Electronic Journal of Biotechnology

Food Technology and Biotechnology

Genetic Engineering News

Genetics and Molecular Biology

Indonesian Journal of Agricultural Biotechnology

International Plant Genetics Resources Institute Newsletter

Iranian Journal of Biotechnology

 

 

 

کشاورزی عمومی


 

Acta Agriculturae Slovenika 

Aestimum

Ag Opportunities

AgLetter

Agraarteadus

Agrarforschung

Agri-Briefs

Agrichemical and Environmental News

Agricultura Técnica

Agricultural Engineering International : the CIGR Ejournal

Agricultural Statistics

Agriculture Online

Agroalimentaria (Caracas)

Agrociencia

Agronomía Costarricense

Agronomy Research

American Journal of Agricultural and Biological Science

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Annual Report - Swiss Centre for International Agriculture

Applied Ecology and Environmental Research

Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement - Biotechnology, Agronomy, Society and Environment (BASE)

Bragantia

California Agriculture

Ciência e Tecnologia de Alimentos

conservation & society

Council for Agricultural Science and Technology News

Current Agriculture, Food and Resource Issues

Educational and Training Opportunities in Sustainable Agriculture

Electronic Journal of Environmental, Agricultural & Food Safety

Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Engenharia Agrícola

IDESIA

Indonesian Agricultural Research & Development Journal

Indonesian Journal of Agricultural Science

International Journal of Agriculture and Biology

International Journal of Sociology of Agriculture and Food

Iowa Ag Review

Iowa Farmer Today Online

Irish Farmers Journal

Issues in Asian agriculture

Japan Agricultural Research Quarterly

Japan Agrinfo Newsletter

Japanese Journal of Crop Science

Journal of agricultural and Food Industrial Organization

Journal of Agricultural Education

Journal of Agricultural Meteorology

Journal of Agricultural Science and Technology

Journal of Agronomy

Journal of Central European Agriculture

Journal of Tekirdag Agricultural Faculty

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Plant Production Science

Revista Brasileira de Ciência Avícola 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental - Agriambi

Revista Brasileira de Sementes

Revista de Economia e Sociologia Rural   

Revista de la Facultad de Agronomía

Scientia Agrária

Scientia Agricola   

Tropicultura

Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences

World Journal of Agricultural Sciences    

 

 
توسعه روستائی

Ciencia Ruralجنگل و مرتع

 

Agrociencia
Bosque (Valdivia)
Cerne
Ciência Florestal

Dendrome, Forest Tree Genome Research Updates

Forest@   
Revista ÿrvore   
Revista Forestal Venezolana
Revista Geográfica Venezolana
Silva Fennica
Silva Lusitana
Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences
 

 


زیست شناسی

American Journal of Agricultural and Biological Science

Asian Journal of Cell Biology

Biological Research

Biology Direct

Bioscience Education Electronic Journal

BMC Biology

BMC Cell Biology

BMC Chemical Biology

BMC Development Biology

BMC Molecular Biology

BMC Structural Biology

Brazilian Archives of Biology and Technology

Brazilian Journal of Biology

Cell Research

Cellular and Molecular Biology Letters

Chemistry and Biology

Current Biology

Developmental Cell

Gene Therapy and Molecular Biology

Genetics and Molecular Biology

Genetics and Molecular Research

Genome Biology

In Silico Biology

International Journal of Agriculture and Biology

International Journal of Biological Sciences

International Journal of Developmental Biology

International Journal of Molecular Sciences

Internet electronic journal of molecular design
زراعت و اصلاح نباتات

Annual Report - International Commission on Irrigation and Drainage

Annual Report - International Fertilizer Development Center

Arid Lands Newsletter

Better Farming

Breeding Research

California Field Crop Review

Crop Management

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

Farm Journal Today

Fertilizer Knowledge

Extension Bulletin - Food & Fertilizer Technology Center

Integrated Crop Management

International Fertilizer Correspondent

Irrigation Journal

Italian Journal of Agronomy

Journal of Agronomy
علوم گیاهی


 

Acta agriculturae Slovenica

Acta Botanica Sinica

Acta Phytoecologica Sinica

Agronomia Colombiana

Agronomia Costarricense

Agronomia Tropical

Agronomico

Agronomy Notes

Agronomy Research

American Journal of Botany

American Journal of Plant Physiology

Annual Report - International Commission on Irrigation and Drainage

Aquaphyte Newsletter

Asian Journal of Plant Sciences

Asian Journal of Plant Sciences

Better Crops International

Better Crops with Plant Food

BMC Plant Biology

Botanic Gardens Micropropagation News

Botanical Bulletin of Academia Sinica

Brazilian Journal of Plant Physiology

Brazilian Journal of Plant Physiology   

Breeding Research

Breeding Science

British Society for Plant Pathology News

Bulgarian Journal of Plant Physiology

California Native Plant Society Bulletin

Communications in Biometry and Crop Science   

Fitopatologia Brasileira   

Horticultura Brasileira   

Indonesian Journal of Crop Science

International Journal of Botany

International Journal of Botany

Japanese Journal of Crop Science

Japanese Journal of Crop Science

Journal of Cotton Science

Journal of Pesticide Science

New Disease Reports

Plant Biotechnology

Plant Methods   

Plant Pathology Journal

Plant Production Science

Revista Brasileira de Ciência do Solo   

Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal   

Revista Brasileira de Fruticultura   

Tropicultura

  

علوم تغذیه و صنایع غذایی

Advances in Food Sciences

African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development

Agricultural and Food Science in Finland

Agrifood Fact Sheets

Agroalimentaria (Caracas)

American Journal of Food Technology

Anales Venezolanos de Nutrición

Anthropology of Food

Archivos Latinoamericanos de Nutrición

Boletim do Centro de Pesquisa e Processamento de Alimentos

British Journal of Nutrition

Ciência e Tecnologia de Alimentos   

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

Current Agriculture, Food and Resource Issues

Czech Journal of Food Sciences

Electronic Journal of Environmental, Agricultural & Food Safety

Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry

Food & Environmental Protection Newsletter

Food & Nutrition Bulletin

Food & Nutrition Research Briefs

Food Outlook

Food Review

Food Technology

Food Technology and Biotechnology

FoodNet

FoodReview

FoodWeb

International Journal of Sociology of Agriculture and Food

International Journal of Sociology of Agriculture and Food  

Journal of agricultural and Food Industrial Organization

Journal of the International Society of Sports Nutrition

Nutrition Journal   

Pakistan Journal of Nutrition

Revista chilena de nutricíon

Revista de Nutrição   

Revista Salud Pública y Nutrición

 علوم دامی و دامپزشکی
 

Acta agriculturae Slovenica

Acta Scientiae Veterinariae

Acta veterinaria brno

Acta Veterinaria Scandinavica   

Acta Zoologica Sinica

Agraarteadus

Agroalimentaria (Caracas)

Agrociencia

American Journal of Veterinary Research

Animal Health Emergency Management Update

Animal Reproduction

Annual Review of Biomedical Sciences

Applied Entomology and Zoology

Archives of Veterinary Science

Archivos de Medicina Veterinaria

Archivos de Zootecnia

Archivos Latinoamericanos de Producción Animal

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia   

ASEAN Biodiversity

Basic and Applied Myology

BMC Veterinary Research   

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science   

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine

Cattle Today

Cattleman Magazine 

Ciência Rural   

Equine Disease Quarterly

Experimental Animals

FDA Veterinarian Newsletter

Feed Situation and Outlook Yearbook

Florida Entomologist

Forage Systems Update

International Journal of Dairy Science

International Journal of Poultry Science

International Journal of Veterinary Medicine

Israel Journal of Veterinary Medicine

Journal of Animal and Veterinary Advances

Journal of Equine Science

Journal of Reproduction and Development

Journal of Veterinary Medical Science

Journal of Veterinary Science

Livestock Research for Rural Development

Pesquisa Veterinária Brasileira   

Productions Animales

REDVET   

Revista Brasileira de Zootecnia   

Revista Científica

Revista Veterinaria

South African Journal of Animal Science

The Internet Journal of Veterinary Medicine

The Journal of Applied Research in Veterinary Medicine

The Journal of Poultry Science

Tropicultura

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

Veterinaria Mexico   

Veterinarni medicina

Veterinary Sciences Tomorrow


 
ماشین آلات کشاورزی

Ciencia e Agrotecnologia


محصولات کشاورزی

Annual Report to the California Rice Growers

Annual Wheat Newsletter

Arkansas Rice

Australian New Crops Newsletter

Barley Genetics Newsletter

Carrot Country

Cereal Rust Bulletin

Cotton Insect Newsletter

Facts for Fancy Fruit Newsletter

Fruit Notes

Global Newsletter on Underutilised Crops

Grainews

Grain Stocks

Illinois Fruit & Vegetable News

International Rice Research Notes (IRRN)
محیط زیست و اکولوژی

Acta Phytoecologica Sinica

Advances in Environmental Monitoring and Modelling

Agrichemical and Environmental News

Agro-ecology News and Perspectives

American Journal of Environmental Sciences

American Meteorological Society Newsletter

Applied Ecology and Environmental Research

ASEAN Biodiversity

Biotechnology, Agronomy, Society and Environment

BMC Ecology

Conservation Ecology

Le Courier de l'Environnement de l'INRA

Ecology and Society

Electronic Journal of Environmental, Agricultural & Food Safety

Environment Today

Food & Environmental Protection Newsletter

Issues in Ecology
 

شیلات و علوم دریایی

Acta Ichthyologica et Piscatoria
Alaska Fishery Research Bulletin

Aquaculture Magazine Online

AquaTIC   
Fishery Bulletin
Naga: The WorldFish Center Quarterly
Scientia Marina
Smithiana Bulletin
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 

 

 

A

Acarology Bulletin

ACIAR Newsletter

ACIAR Postharvest Newsletter

AIC Quarterly

Acta Agriculturae Slovenika

Acta Biochimica et Biophysica Sinica

Acta Biochimica Polonica

Acta Botanica Sinica

Acta Botanica Brasilica 

Acta Phytoecologica Sinica

Acta Zoologica Sinica

Advances in Environmental Monitoring and Modelling

Advances in Food Sciences

Affymetrix Microarray Bulletin

African Journal of Biotechnology

African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development

African Journal of Science and Technology

@griculture Online

AgBioForum

AgBiotech Bulletin

AgExporter

AgLetter

Ag Opportunities

Agrarforschung

Agraarteadus

Agri-Briefs

Agribusiness Perspective Papers

Agrichemical and Environmental News

Agricultura Tecnica

Agricultural and Food Science in Finland

Agricultural and Resource Economics Review

Agricultural Chemical Usage. Postharvest Applications

Agricultural income and finance

Agricultural Outlook

Agricultural Prices

Agricultural Research Magazine

Agricultural Statistics

Agricultural Research Service: Newsletters & Reports

Agricultural Research Service Quarterly Report

Agriculture 21 Magazine

Agriculture and Biodiversity News

Agriculture.Com

Agrifood Fact Sheets

AGRIPPA

Agrivision

Agroalimentaria

Agrochem Courier

Agrociencia

Agro-Ciencia

Agro-ecology News and Perspectives

Agrolinks

Agronomia Colombiana

Agronomia Costarricense

Agronomia Tropical

Agronomico

Agronomy Notes

Agronomy Research

Algorithms for Molecular Biology

Alternative Agriculture News

Amber Waves

American Communication journal

American Journal of Agricultural and Biological Science

American Journal of Applied Sciences

American Journal of Biochemistry and Biotechnology

American Journal of Botany

American Journal of Environmental Sciences

American Journal of Food Technology

American Journal of Plant Physiology

American Journal of Veterinary Research

American Meteorological Society Newsletter

American Scientist

Anais da Academia Brasileira de Ciencias

Analytical Sciences

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Animal Health Emergency Management Update

Annual Report - Center for Development Research

Annual Report - International Commission on Irrigation and Drainage

Annual Report - International Fertilizer Development Center

Annual Report - Swiss Centre for International Agriculture

Annual Report to the California Rice Growers

Annual Wheat Newsletter

APAARI Newsletter

APStracts

Apis Newsletter

Applied Ecology and Environmental Research

Applied Entomology and Zoology

Aquaculture Magazine Online

Aquaphyte Newsletter

Arid Lands Newsletter

Arkansas Rice

ASEAN Biodiversity

Asia Economic Monitor

Asia Pacific Development Journal

Asian Biotechnology and Development Review

Asian Journal of Cell Biology

Asian Journal of Plant Sciences  v.4,2005-

Association of Natural Bio-Control Producers Newsletter

Australian Agribusiness Review

Australian New Crops Newsletter

Australian Plants Online

AVEPM Newsletter

 

B

Background Notes-US Dept. of State

BAR Chronicle  v.1,2000-

BAR Digest

BAR Today  v.1,1999-

Barley Genetics Newsletter

Bean Bag: Leguminosae Research Newsletter

Beilstein Journal of Organic Chemistry

Better Crops International  v.10(2),1996-

Better Crops with Plant Food   v.81,1997-

Better Farming

Biochemical Journal  v.313,1996-    Free after six months

Biodiversity Informatics

Biodiversity Science  no.1,1997-

Bioethics in Brief  v.1,1999-

Bioinformation

Biokemia

Biokemistri

Biological Control News  v.1,1994-v.7,2000.

Biological Procedures Online  v.1,1998-

Biological Research  v.32(4),1999-

Biology Direct

Biometric Bulletin  v.16,1999-

Biopolicy Journal  v.1,1996-

Biosalinity News

Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry  v.65,2000-

Bioscience Education Electronic Journal v.1,2003-

Biotech Journal  Sept. 2000-

Biotecnologia Aplicada  v.12,1995-

Biotechnology

Biotechnology, Agronomy, Society and Environment  v.3,1998-

Biotechnology and Development Monitor no. 18, 1994-

Biotemas

BMC Biology  v.1,2003-

BMC Biochemistry v.1,2000-

BMC Bioinformatics  v.1,2000-

BMC Biotechnology v.1,2001-

BMC Cell Biology v.1,2000-

BMC Chemical Biology  v.1,2000-

BMC Development Biology v.1,2001-

BMC Ecology  v.1,2001-

BMC Genetics  v.1,2000-

BMC Genomics  v.1,2000-

BMC Microbiology  v.1,2001-

BMC Molecular Biology  v.1,2000-

BMC Physiology  v.1,2001-

BMC Plant Biology  v.1,2001-

BMC Structural Biology v.1,2001-

BMJ - British Medical Journal  v.308,1994-

Boletim do IRGA 

Botanical Bulletin of Academia Sinica  v.31,1990-

Botanic Gardens Micropropagation News

Bragantia  v.56,1997-

Brazilian Archives of Biology and Technology  v.43(5),2000-

Brazilian Journal of Biology  v.61(3),2001-

Brazilian Journal of Microbiology v.31,2000-

Brazilian Journal of Plant Physiology  v.14,2002-

Breeding Research  v.4,2002-

British Journal of Nutrition  v.79(4),1998-v.90,2003.

British Society for Plant Pathology News  v.30,1997-

Bulgarian Journal of Plant Physiology v.23,1997-

Bulletin - Academie Serbe des Sciences ed des Arts, Classe des Sciences Mathematiques

Bulletin of the Chemical Society of Japan v.76,2003-

Bulletin of the Korean Chemical Society  v.1,1980-

Bulletin - Academie serbe des Sciences et des Arts, Classe des Mathematiques et Naturelles

 
C

CAC news  no.12,2002-

Cadernos de Ciencia & Tecnologia v.1,1984-

California Agriculture  Jan./Feb. 2000-

California Field Crop Review  v.18(5),1997-

California Native Plant Society Bulletin

Cambodia Development Review  v.7,2003-

Canadian Biosystems Engineering

Canadian Plant Disease Survey  v.7,1997-

Carrot Country

Cattle Today

Cattleman Magazine

Cell Research  v.9,1999-

Cellular and Molecular Biology Letters  v.5,2000-

Cereal Rust Bulletin  no.9,1994-

CGS Newsletter

CHANGE Newsletter

Chem-Bio Informatics Journal

Chemistry and Biology

China Quarterly  v.168,2001-

Chinese Science Bulletin  v.46,2001-v.47,2002.

CIGR ejournal  v.1,1999-

Ciencia e Agrotecnologia   v.23,1999-

Ciencia e Tecnologia de Alimentos  v.17(3),1997-

Ciencia Rural  v.31(3),2001-

CIMMYT E-Newsletter  Jan. 2004-

CLIR Issues  no.1,1998-

CO2 Science Magazine

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety  v.1,2002-

Comunica  no.1, 1996-no.17,2001.

Conservation Ecology

CORAF Action

Cotton Insect Newsletter

Council for Agricultural Science and Technology News

Le Courier de l'Environnement de l'INRA

Crop Biotech Brief

Crop Biotech Update

Crop Decisions

Crop Management

Crop Progress

Crop Values

CRRI Technology Bulletin

Cuadernos de Economia

Current Agriculture, Food and Resource Issues

Current Biology

Current Science

CSAS Newsletter

Czech Journal of Food Sciences

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

 


D

Data Science

Dendrome, Forest Tree Genome Research Updates

Development Express

Development ISSues

Developmental Cell

Discovery

Drovers Online

Down the Garden Path

 E

Earth Times Asia

Ecology and Society

Economic Perspectives

Economics Bulletin

Educational and Training Opportunities in Sustainable Agriculture

Educational Technology and Society

Electronic Green Journal

Electronic Journal for Computer Writing, Rhetoric and Literature

Electronic Journal of Biotechnology

Electronic Journal of E-Learning

Electronic Journal of Environmental, Agricultural & Food Safety

Electronic Journal of Evolutionary Modeling and Economic Dynamics

Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries

Electronic Journal of Polish Agricultural Universities

Electronic Journal of Science Education

E-JASL

E-Polymers

E-Streams

Embnet.news

Emerging Infectious Diseases

Engenharia Agricola

Entomotropica

Entorno

Environment Today

Equine Disease Quarterly

European Journal of Scientific Research

European Journal of Social Sciences

Extension Bulletin - Food & Fertilizer Technology Center

 

F

Facts for Fancy Fruit Newsletter

Fao Documentation: Current Bibliography

The FAR Letter

Farm Journal Today

FAS WorldWide

FCRI Bulletin

FDA Veterinarian Newsletter

Flea News

Feed Situation and Outlook Yearbook

Fertilizer Knowledge

Field Crops Research Information Bulletin

First Monday

Fitopatologia Brasileira

Fitopatologia Venezolana

Fitosanidad

Florida Entomologist

Folia Microbiologica

Food & Environmental Protection Newsletter

Food & Nutrition Bulletin

Food & Nutrition Research Briefs

Food Outlook

Food Review

Food Technology

Food Technology and Biotechnology

FoodNet

FoodReview

FoodWeb

Forage Systems Update

Forum

Fremontia

Fresh Cut

Frontiers

Fruit Notes

Fungal Genetics Newsletter

 


G

Gender & Diversity Working Paper

Gene Exchange

Gene Therapy and Molecular Biology

Genes & Development

Genetic Engineering News

Genetics and Molecular Biology

Genetics and Molecular Research

Genome Biology

Genome Informatics

Genome Technology

Genomics & Proteomics

Global Change

Global Change Newsletter

Global Newsletter on Underutilised Crops

Grainews

Grain Stocks

Grain: World Markets and Trade

 

H

 I

 

IBM Journal of Research and Development

ICID Journal

IDRC Reports

IFDC Report

IFPRI Perspectives

IK WorldWide

Illinois Fruit & Vegetable News

IMPHOS Phosphate Newsletter

In Silico Biology

Indigenous Knowledge and Development Monitor

Indonesian Agricultural Research & Development Journal

Indonesian Journal of Agricultural Biotechnology

Indonesian Journal of Agricultural Science

Indonesian Journal of Crop Science

Info Agrar News

Information for Social Change

Information Highways

Information Research

Information Technology and Libraries

Information Technology Journal

Informative

Informativo - Instituto Rio Grandense do Arroz

InfoResources Focus

InfoResources News

Innovation & Technology Transfer

Insect and Pest Control Newsletter

Integrated Crop Management

Integrated Pest and Crop Management

Integrated Pest Management

Interciencia

InterJournal

International Ag-Sieve

International Fertilizer Correspondent

International Journal of Agriculture and Biology

International Journal of Biological Sciences

International Journal of Botany

International Journal of Developmental Biology

International Journal of Molecular Sciences

International Journal of Sociology of Agriculture and Food 

International Journal of Veterinary Medicine

International Microbiology

International Organization for Biological Control Newsletter

International Plant Genetics Resources Institute. Newsletter

International Rice Research Notes (IRRN)

Internet electronic journal of molecular design

Internet Electronic Journal of Molecular Design

The Internet Journal of Genomics and Proteomics

Internet Journal of Science, Biological Chemistry

Internet Reference Services Quarterly

InterStat

Iowa Farmer Today Online

Iowa Ag Review

IP Strategy Today

IPGRI Newsletter for Asia, the Pacific and Oceania

IPM Newsletter

Iranian Journal of Biotechnology

Irish Farmers Journal

Irrigation Journal 

ISB NewsReport

Issues in Asian agriculture

Issues in Ecology

Issues in Science and Technology

Issues in Science and Technology Librarianship

Italian Journal of Agronomy

 


J

Japan Agricultural Research Quarterly

Japan Agrinfo Newsletter

Japanese Journal of Applied Physics, Part 1

Japanese Journal of Applied Physics, Part 2

Japanese Journal of Crop Science

JENDA

Journal of Agricultural Education

Journal of agricultural and Food Industrial Organization

Journal of Agricultural Education

Journal of Agricultural Meteorology

Journal of Agricultural Science and Technology

Journal of Agronomy

Journal of Applied Economics

Journal of Applied Genetics

Journal of Applied Science and Environmental Management

Journal of Biochemistry

Journal of Biochemistry and Molecular Biology

Journal of Biological Research

Journal of Biology

Journal of Biomolecular Techniques

Journal of Bioscience and Bioengineering

Journal of Biosciences

Journal of Cell Biology

Journal of Central European Agriculture

Journal of Chemical Engineering of Japan

Journal of Chemical Sciences

Journal of Computer-Mediated Communication

Journal of Computer Science

Journal of Data Science

Journal of Entomology

Journal of Experimental Botany

Journal of Extension

Journal of Food Science

Journal of Food Technology in Africa

Journal of Genetics (India)

Journal of Health & Population in Developing Countries

Journal of Information Technology Education

Journal of Insect Science

Journal of Interactive Media in Education

Journal of Intellectual Property

Journal of Knowledge Management Practice

Journal of Librarianship and Information Science

Journal of Nanobiotechnology

Journal of Natural Resources and Life Sciences Education

Journal of Plant Biology

Journal of Plant Biotechnology

Journal of Plant Pathology

Journal of Range Management

Journal of Research and Practice in Information Technology

Journal of RNAi and Gene Silencing

Journal of Science Communication

Journal of Social Sciences

Journal of Sustainable Development in Africa

Journal of the Indian Institute of Science

Journal of the Korean Chemical Society

Journal of the Meteorological Society of Japan

Journal of Veterinary Medical Science

Journal of Water and Environmental Technology

Journal of World Systems Research

 

K

Korea Polymer Journal

Korean  Journal of Biological Sciences

L

Label

LABELS: Linking consumers and producers

The Land

Land and Water Newsletter

Language & Civil Society

Lavoura Arrozeira

LEISA: ILEIA Newsletter

Leopold Letter

Library Connect Newsletter

Library Philosophy and Practice

Livestock Research for Rural Development

Louisiana Agriculture

Louisiana Farm Reporter

 


M

 

Maize Research Highlights

M@n@gement

Microbes and Environment  v.15,2000-

Microbiology and Immunology  v.45,2001-

Midwest Biological Control News

Molecular Cell

Molecular Systems Biology

Mutation Breeding Newsletter  no.44,1999-

Mutation Breeding Review no.11,1999-

 
N

NABC News  no.28,2004-

NaturalScience

NCRR Reporter  Winter 2000-

Nebraska Farm Bureau News

New Agriculturist  No.1,1998-

New Disease Reports  v.1,2000-

New England Journal of Large Animal Health

New Mexico Resources

News in Physiological Sciences  Free after six months

Newsletter of the International Center for Integrated Mountain Development

Newsletter - California Rice Research Board

Newsletter - Food & Fertilizer Technology Center

Newsletter - International Commission on Irrigation and Drainage

Newsletter of the International Centre for Integrated Mountain Development

NewsReport Online

Nigerian Agricultural Journal

Nogyo Kisho = Journal of Agricultural Meteorology

North Carolina Pest News

North Dakota Agricultural Research

Nutrition Journal  v.1,2002-

 

O

Oat Newsletter

Occasional Paper - National Agricultural Biotechnology Council

Onion World

Online Chronicle of Distance and Communication

Online Journal of Biological Sciences

Options

Oregon's Agriculture Progress

Organic and Biomolecular Chemistry  v.1,2003-

Our Planet

 

P

Pakistan Journal of Agronomy

Pakistan Journal of Biological Sciences

Park Science

Pesquisa em Foco

Pest&crop Newsletter  Issue 1, 1995-

Pest Management and Crop Development Bulletin  no.1, 1997-

Pest Management Practices  1998-2001.

Philippine Journal of Development 

Philippine Business Report

Physical Biology  free until Dec. 2004

The Physiologist  v.39(2), 1996-

Phytopathology News  v.34(1), 2000-

PIDS Development Research News

PIDS Policy Notes

Planetary Photojournal

Plant Biotechnology  v.1(1), 1984-

Plant Breeding and Genetics Newsletter  no.1, 1998-

Plant Engineering

Plant Health Progress

Plant Inventory

Plant Methods

Plant Pathology Infobytes

Plant Production Science

Plant Protection Science (Praha)

Plant Science Bulletin  v.43(1),1997-

Plant, Soil and Environment

Plant Tissue Culture

Plant Tissue Culture Letters  v.1,1984-v.13,1996.

Planta Daninha

PLEC News and Views

PLOS Biology  no.1, 2003-

PLOS Computational Biology

PLOS Genetics

Poljoprivredna Znanstvena smotra. Revisio Scientifia Agriculturae  v.62(3/4), 1997-

Potato Country

PovertyNet Newsletter

Prarie Grains

Probe

Proceedings of Academy of Agrarian Sciences of the Republic of Belarus

Procicaribe News

Progressive Farmer.com

Progress in Natural Science

Prospective Plantings  1995-

Proteome Science  v.1, 2003-

Public Access Computer Systems Review

 R

Report - National Agricultural Biotechnology Council

Research Bulletin

Research Horizons  v.13, 1995-

Research in Agricultural Engineering

Resistant Pest Management Newsletter  v.5(2), 1993-

Resources for the Future  no.124, 1996-

Review of Information Science v.1, 1996-

Revista Brasileira de Biologia

Revista de Economia e Sociologia Rural

Revista de la Facultad de Agronomia de la Universidad Central de Venezuela  v.9, 1976-

Revista Investigacion Agricola  v.1, 1996-

Revue Suisse d'Agriculture

Ricegrowers Members' Newsletter

Rice Daily

Rice Genetics Newsletter  v.1,1984-v.16,1999.

RICE GENOME

Rice Market Monitor

Rice Outlook  1995-

Rice Paper 

Rice Research Report

Rice Research Station Newsletter

Rice Stocks  1995-

Rice Times

Rice Today  v.1, 2002-

Rice-Wheat Information Sheet  no.1, 1994-

Rice Yearbook  1995-

Rocariz Newsletter  no.1, 2002-

Rural Conditions and Trends  v.7, 1996-v.11, 2000.

Rural Development Perspectives

 


S

SAIC Newsletter

Sankhya v.65,2003-

Scaffolds Fruit Journal

Science and Technology Review

Science as Culture

Science Asia

Science Communication

Science in Africa

Science in China. Series A, Mathematics, Physics, and Astronomy  login name: irrilib  psswd: irrilib

Science in China. Series B, Chemistry  login name: irrilib  psswd: irrilib

Science in China. Series C, Life Sciences  login name: irrilib   psswd: irrilib

Science in China. Series D, Earth Sciences  login name: irrilib   psswd: irrilib

Science in China. Series E, Technological Sciences  login name: irrilib   psswd: irrilib

ScienceDaily

Science Letters

Sciences of Soils

Scientia Agricola

ScientificWorld Journal

The Scientist

SEA News

Seedling

Situation and Outlook Report 

Small Farm Digest  1997-

Soils Newsletter  v.21(2),1998-

Soybean Genetics Newsletter

Spanish Journal of Agricultural Research

SPORE  v.72,1997-

Spudman: Voice of the Potato Industry

Statistical Abstracts of the United States

Structure  Free after six months

Successful Farming  1999-

Sustainable Agricultural Farming Systems

Sustainable Agriculture

Sustainable Agriculture Newsletter

Sustainability: Science, Practice and Policy

 
T

Tecnica pecuaria en Mexico

TechKnowLogia  v.1(1), 1999-

Technical Bulletin - Food & Fertilizer Technology Center  1997-

Tecnica Pecuaria en Mexico

Terra

Texas Rice

Tomato Genetics Cooperative

Tomato Magazine

Tri-Ology technical report : entomology, nematology, pathology  v.33, 1994-

Turf: The magazine for turfgrass professionals

Turkish Electronic Journal of Biotechnology

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Turkish Journal of Biology  v.20, 1996-

Turkish Journal of Botany

 

U

Unasylva

Urban Agriculture Magazine

Urban Agriculture Notes

USA Rice Quarterly

USA Rice Weekly

USGA Green Section Record

USGA Turfgrass and Environmental Research

USGA Turfgrass and Environmental Research Online

 V

 


W

Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Water Science and Technology

Water Spouts

Watershed Currents

Watershed Events

Webology

Weed Watch

Weeds World

Weekly Weather and Crop Bulletin

The Webmasters Journal

Western Producer

Wetting Front: Water Management Research Unit Newsletter

Wheat News

Windows and .Net Magazine

World Agricultural Production

World Agricultural Supply and Demand Estimates

World Bank Policy and Research Bulletin

World Climate News

World Development

World Food Aid Needs and Availabilities

World Journal of Agricultural Sciences 

World of Food Science

World Wheat Overview and Outlook

World Wide Web journal of biology

Worm Breeder's Gazetter

 Z

ZEF Discussion Papers on Development Policy

 Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:20  توسط ندا  | 

آفتابگردان داشته باش

آفتابگردان
خصوصیات گیاهی:

آفتابگردان با نام علمی Helianthus annuus L . گیاهی است یکساله از تیره مرکبه Compositae

که بصورت بوته ای استوار رشد می کند . طول دوره رشد آفتابگردان بسته به رقم و کلیه عوامل محیطی از 90 تا 150 روز می باشد .

آفتابگردان ریشه مستقیم و توسعه یافته ای دارد که پتانسیل نفوذ آن در خاک به سه متر می رسد .پهنک برگهای که در معرض نور است همراه با خورشید تغییر جهت داده و همواره به حالت تقریباً عمود بر اشعه آفتاب قرار میگیرد .پهنکبرگ هنگام صبح بسوی شرق ،‌هنگام غروب بطرف غرب و ظهر رو به بالا می باشد .

گل آذین آفتابگردان طبق یا کپه ای است .لقاح به دلیل اینکه پرچمها زودتر بلوغ می یابد غالباً از نوع دگرگشنی است . میوه آفتابگردان نوعی فندقه است که در اینجا با دانه مترادف گرفته می شود .رنگ دانه از سفید تا سیاه با خاکستری خط دار و بسته به رقم تغییر می کند . هر چه درصد وزنی پوسته کمتر باشد درصد وزنی روغن بیشتر خواهد بود .

سازگاری: آفتابگردان از نظر عکس العمل نسبت به طول روز بی تفاوت بشمار می رود ولی به نور فراوان نیاز دارد . آفتابگردان ریشه توسعه یافته ای دارد که گیاه را به خشکی مقاوم می سازد ، مشروط بر آنکه خاک عمیق بوده و تراکم و ساختمان خاک محدود کننده رشد ریشه نباشد . آفتابگردان به شوری خاک نسبتاً مقاوم است و در محدوده ای از اسیدیتیه خنثی رشد خوبی دارد .

تناوب زراعی:موقعیت آفتابگردان در تناوب زراعی مشابه ذرت است و معمولاً بعد از بقولات علوفه ای بعنوان اولین یا دومین محصول وجینی کاشته می شود ، در صورت وجود و گسترش بیماریهای ریشه ای نبایستی با گیاهانی مانند نخود ، چغندر قند و سیب زمینی که بیماریهای ریشه ای مشابه دارد در تناوب قرار گیرد . مثالهایی از تناوب آن در شرایط آبیاری بشرح زیر است .

علوفه چند ساله ـ پنبه ـ آفتابگردان ـ گندم ـ جو ـ آیش ـ شبدر ـ آفتابگردان ـ گندم ـ جو

کود شیمیایی: تولید هر تن دانه آفتابگردان موجب خروج 40 تا 60 کیلو ازت ، 15 تا 33 کیلو اکسید فسفر( p2o5) و 75 تا 120 کیلو اکسید پتاسیم (K2o) از خاک می گردد .

معمولاً ثلث تا نصب کود از ته را قبل از کاشت و بقیه را همراه با آخرین وجین مکانیزه به خاک اضافه و بلافاصله آبیاری می کنند .

تاریخ کاشت: حداقل حرارت لازم برای جوانه زدن بذر آفتابگردان حدود 8 تا 10 درجه سانتیگراد در خاک است . معمولاً این حرارتها در خاک با رسیدن میانگین شبانه روزی حرارت هوا به 10 تا 15 درجه سانتیگراد تأمین می گردد .

کنترل علفهای هرز: کنترل علفهای هرز با استفاده از علف کشها بسیار مطلوبست . از علف کشهایی که بصورت قبل از کاشت جهت کنترل بذر علفهای هرز مختلف در آفتابگردان قابل مصرف است می توان اپتام (Eptam) و تریفلور الین Ttifluralin را مورد اشاره قرار داد . این علف کشها را می توان قبل از پشته بندی روی خاک پاشید ، با دیسک تا عمق 10 سانتی متری با خاک مخلوط و سپس پشته بندی کرد . میزان مصرف اپتام 4 تا 5 لیتر از مولسیون 75 درصد و میزان مصرف تریفلورالین حدود 2/1 لیتر در خاکهای سبک ، 8/1 لیتر در خاکهای متوسط و 4/2 لیتر در خاکهای سنگین از امولسین 48 درصد می باشد .

آفات و امراض: مهمترین آفت اختصاصی آفتابگردان در ایران پروانه دانه خوار آفتابگردان با نام علمی Homoeosoma nebulella است . لارو این پروانه به رنگ عمومی شکری و سر قهوه ای رنگ از برگ و گلها تغذیه و سپس به دانه حمله می کند .

در هر حال می توان از سموم تیودان و دیازینون در دو نوبت یکی همزمان با تشکیل گلها و دیگری حجدود 10 روز بعد استفاده نمود . انهدام بقایای گیاهی آلوده از طریق سوزانیدن یا شخم بقایا جهت از بین بردن لاروها و شفیره های زمستان گذران مفید است . مؤثرترین روش مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است .

حشرات دیگری که در ایران به آفتابگردان حمله می کند عبارتند از شب پره زمستانی ، سوسکهای گرده خوار و پروانه کار ادربنا . این آفت اهمیت اقتصادی زیادی ندارد .

از بیماریهای مهم آفتابگردان در ایران می توان سفیدک داخلی وزنگ آفتابگردان را نام برد . عامل بیماری سفیدک داخلی قارچی است بنام Plasmopora helianthi که بوسیله خاک و بذر آلوده انتقال ،‌از طریق ریشه به نبات سرایت و بحال سیستمیک در می آید . مبارزه با این بیماری انتخاب بذر غیر آلوده ، ضد عفونی بذر با سموم قارچ کش مانند گرانوزان یا مرکوران به میزان 2 در هزار ، تناوب زراعی ، کندن و سوزاندن بقایای گیاهی آلوده و کشت ارقام مقاوم انجام پذیر است .

عامل بیماری زنگ آفتابگردان قارچی است بنام Puccinia helianthi رشد و نمو این قارچ سب پیدایش لکه های برچسته و پراکنده ای به رنگ قهوه ای تیره در پشت برگها می گردد که در نهایت منجر به رد شدن و ریزش برگها می شود . مهمترین راه مقابله با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است .

سمپاشی محصول با گل گوگرد یا ترکیبات قارچ کش دیگر در صورت اقتصادی بودن مؤثر است .

برداشت:رسیدگی دانه ها بتدریج و از خارج طبق آغاز و بسمت داخل ادامه می یابد . برداشت زود هنگام موجب افت عملکرد و تأخیر در برداشت موجب ریزش و افزایش خسارت پرندگان ، بخصوص گنجشک می گردد . بطور کلی ، برداشت هنگامی انجام می شود که پشت طبق به رنگ زرد مایل به قهوه ای درآمده و برگکهای کناری طبق قهوه ای شده باشد .

موارد استفاده:دو مصرف اصلی دانه آفتابگردان بصورت روغن گیری و مصرف آجیلی است .انواع آجیلی دانه درشت تری نسبت به انواع روغنی داشته و حدود 25 تا 20 در صد روغن دارد . میزان پروتئین دانه در آفتابگردان حدود 17 درصد است .

ظاهراً هر چه دوران رسیدگی دانه با هوای خنک تری روبرو گردد بر درصد اکسید چرب اشباع لینولائیک در روغن اضافه می شود و بر ارزش غذایی آن افزوده می گردد .

ساقه آفتابگردان فیبر زیادی داشته و در صنعت کاغذ سازی و تهیه سلولز مصرف دارد . ساقه از نظر ازت ، کلسیم و پتاسیم نیز غنی است و اضافه کردن آن به خاک موجب افزایش ماده آلی و حاصلخیزی خاک می گردد .

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 10:12  توسط ندا  | 

اخرین اخبار

 
 
تبادل لینک و لوگو -

جهت تبادل لينك و لوگو تماس حاصل نماييد.همکاری با مجله -

جای شما در جمع همکاران مجله خالیستارسال مطلب -

 جهت ارسال مطالب خود  اعم از مقاله، گزارش و مصاحبه جهت درج در شماره های آینده مي توانيد از لينك مربوطه در منوي پايين صفحه استفاده نماييد.انجمنها -

نظرات.  سوالات تخصصي. اخبار و مباحث مختلف خود را در انجمنهاي بحث و گفتگوي مجله مطرح نموده و از ارسال آنها به ايميل مجله لطفا خودداري نماييد. پاسخ به پرسشها -

لطفا از ارسال سئوالات تخصصي خود از بخش تماس با ما خودداري نموده و آنها را فقط در انجمنهاي بحث و تبادل نظر مجله مطرح فرماييد تا پاسخ خود را سريعتر و دقيق تر دريافت نماييد. 
     
 
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 19:37  توسط ندا  | 

استخدام

دعوت به همکاری از مهندسین
... باشد در زمینه ی رشته تحصیلی. 5-مهندسین می بایست استخدام رسمی دولت نباشند. 6-از مدارک فقط در جهت رتبه بندی استفاده می گردد و کار عملی متصور نیست . شما می توانید کپی اسکن شده مدارک خود ارسال فرمای...
اراك- ali paimard تلفن: 3678105-09356177310.0861
25/11

دعوت به همکاری از مهندسین - رتبه بندی شرکتها
... باشد در زمینه ی رشته تحصیلی. 5-مهندسین می بایست استخدام رسمی دولت نباشند. 6-از مدارک فقط در جهت رتبه بندی استفاده می گردد و کار عملی متصور نیست . شما می توانید کپی اسکن شده مدارک خود ارسال فرمای...
قزوین- پایمرد تلفن: 09356177310
27/9

استخدام مهندس کشاورزی
به تعدادی دانشجو و فارغ التحصیل رشته های کشاورزی برای کار در مورد خشک کن های میوه و سبزی در تهران و مراکز استانها نیازمندیم با تلفن 02188421910 جواد خندقی تماس بگیرید
قزوین- جواد خندقی تلفن:
8/9

رهنما سایت نیازمندیهای ایران
... کاریابی،نمایندگی، آماده به کار، انجام پیمانکاری، استخدام، بازاریابی ،سرمایه گذار ، شراکت) • تلفن و موبایل ( فیش، فروش خط، فروشگاه موبایل، لوازم جانبی،کارت sms، امور مشترکین، تلفن و فاکس، تعمیرات، خر...
اصفهان- شرکت رهنما تلفن:
20/7

سایت مدیریت تریوج و نظام بهره برداری استان مرکزی
...ی,محصولات باغی,گیاهان زراعی و ...)آگهی های مناقصه,استخدام،جذب در طرح بسیج,کارورزی,مهندسین مزرعه)گالری عکس مرتبط با کلیه رشته های کشاورزی و صدها مقاله,نشریه,نکته و پیام ترویجی و آیا می دانید.آدرس سایت ...
اراك- صفورا خسروی تلفن: 3139103
15/6

www.jkmt.ir مدیریت ترویج استان مرکزی
...ی,محصولات باغی,گیاهان زراعی و ...)آگهی های مناقصه,استخدام،جذب در طرح بسیج,کارورزی,مهندسین مزرعه)گالری عکس مرتبط با کلیه رشته های کشاورزی و صدها مقاله,نشریه,نکته و پیام ترویجی و آیا می دانید.این سایت ب...
اراك- خسروی تلفن: 3139103
16/5

استخدام مهندس کشاورزی-دفع آفات و سموم
به یک نفر مهندس کشاورزی-شاخه اصلاح نباتات و دفع آفات نباتی نیا زمندیم.
تهران- آرین حمید خانی تلفن: 88747234
2/10

استخدام
شرکت مهندسی مشاور جهت استخدام و یا اخذ رتبه بندی به افراد زیر نیاز دارد (در حال حاضر در زمینه مهندسی مشاور (طراحی و نظارت بر پروژه های آبیاری و زهکشی) فعالیت دارد.): * کارشناس با 10 سال یا کارش...
اهواز- امید تلفن: 0611 - 3348740
27/8

استخدام بازاریاب و کارشناس فروش
شرکت مهندسی آتی نگر مهر جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی خود از افراد واجد شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید. علاقمندان می توانند فرم پیوست را به همراه مدارک مربوطه به آدرس تهران، صندوق پستی 168...
تهران- atinegarmehr@gmail.com تلفن: 88910048
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 19:27  توسط ندا  | 

فواید کلم

تصفیه کننده خون،کلم یکی از سبزی های معروف خوراکی است که تاریخی کهن دارد. کلم اقسام مختلفی دارد و به رنگ های گوناگون است. مانند : کلم سبز، کلم قرمز، کلم قمری. فواید کلم: کلم، رخسار را جلا می دهد و نیکو می سازد. کلم خواب آور بسیار خوبی است. کلم، حرکت کودکان نو پا را آسان می گرداند. مصرف کلم، صدا را صاف می کند. کلم پخته، بدن را از اخلاط فاسد و عرق زیاد پاک می کند. کلم پخته در درمان صرفه کهنه و درد کمر و زانو موثر است. کلم پخته، سردرد را تسکین می دهد. برگ کلم سوخته، بهترین پاک کننده زردی دندان ها و خشک کننده بسیار خوبی است. تخم کلم، ضد خونریزی لثه و ضد کرم دستگاه گوارش است. تخم کلم ضد کم خونی است و قوه بینایی و نور چشم را افزایش می دهد. مداومت در خوردن کلم، باعث از بین رفتن سنگ های ادراری و تناسلی خواهد شد. کلم به علت دارا بودن مواد گوگردی برای خارش و شستشوی موی سر شوره دار، داروی بسیار خوبی است. کلم تصفیه کننده خون استک کلم دارای یک اسانس سلفوره است که برای معالجه کرم امعاء به کار می رود. برای درمان زخم های عمیق و زخم های سرطانی، پماد برگ کلم با آرد جو مفید است. سوخته کلم برای درمان جوش های دهان، رفع زردی دندان و جلوگیری از ریزش مو مؤثر است. برای این منظور باید سوخته کلم را در محل مورد نظر بمالند و این کار را تکرار کنند تا اثر خود را ببخشد. خوردن 6/25 گرم تخم کلم که با آب پخته شده باشد، لکه های پوستی را برطرف می کند. شیره کلم خام، برای تقویت خون اشخاصی که کمبود آهن دارند مفید است. شیره کلم خام، غشاهای مخاطی معده و روده ها را پاکیزه می کند. برگ کلم له شده، برای درمانی ناراحتی های پوستی مؤثر است. کلم اکسیری است که دوای همه دردهاست و تمام اعضای بدن از آن استفاده می کنند و هیچ دردی نیست که در مقابل کلم دوام آورد. کلم زخم های بواسیر را التیام می دهد. کلم سنگینی گوش را درمان می کند. برگ های خام کلم سبز یا قرمز را قبل از غذا به صورت سالاد بخورید. زیرا برگهای کلم مقدار زیادی کلسیم و گوگرد دارد که برای تقویت خون بی اندازه مفید است و سالاد برگ خام کلم، بهترین درمان کم خونی است. مصرف سوپ کلم برای معالجه برونشیت و سرفه شدید مفید است. برگ کلم سفید یا قرمز در معالجه امراض کبد و یرقان (زردی) نتایج مؤثری دارد. کلم بهترین داروی طبیعی برای معالجه اسهال است، برای این منظور باید برگ کلم یا گل کلم را با آب بپزید و فلفل و کره به آن چاشنی کنید و با کره و نان برشته به عنوان غذا مصرف کنید. مصرف کلم، بیماری نفریت (ورم چرکی کلیه) را درمان می کند. مصرف کلم برای مبتلایان به نفریت به سبب دفع سموم موجب تسکین درد می شود. اگر برگ کلم را به وسیله گذاردن اطوی داغ روی آن به صورت پماد در آورده و روی جاهایی که در بدن درد می کند بگذارید این مرهم (ضماد) برای تسکین درد اعصاب و رماتیسم و سیاتیک مؤثر است. مصرف شربت کلم، روزانه سه قاشق و هر بار یک قاشق قهوه خوری تمام کرم های بدن را دفع می کند. کلم به علت داشتن آهک زیاد، ارسنیک و ید، یکی از غذاهای بسیار عالی و مفید است و برای درمان سستی استخوان، سل و کم خونی نظیر ندارد. در کلم املاح سولفات، نیترات دوپتاس، اکسیدهای آهن و گوگرد (اسانس گوگرد) وجود دارد. تذکر: خوردن کلم برای بیمارانی که مبتلا به گواتر و بواسیر هستند و افرادی که به خارش بدن مبتلا هستند مضر است. طریقه مصرف: مصرف کلم به صورت سالاد، بسیار لذیذ و نافع است. آب کلم نیز راهی برای مصرف کلم است اما ممکن است به ذائقه بسیاری از مردم خوش نیاید. برای این منظور می توان آب هویج خام و چند قطره آب لیمو به آن اضافه کرد و سپس مصرف کرد. بهترین کلم و روش نگهداری آن: وقتی کلمی را انتخاب می کنید، باید برگ هایش محکم و چسبیده باشد و سر آن سنگین و محکم و برگ های خارجی اش هنوز روی آن باشد. برای اینکه تازگی کلم حفظ شود، آن را در پارچه ای بپیچید و در یخچال نگهداری کنید.
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 19:22  توسط ندا  | 

بيانيه سازمان خواربار جهاني (FAO) در زمينه بيوتكنولوژی (قسمت دوم)

در مواردي مانند انتقال سموم از يك موجود به موجود ديگر يا توليد سموم جديد و يا انتقال تركيبات حساسيت‏زا از يك گونه به گونه ديگر كه ممكن است سبب ايجاد واكنش‏هاي حساسيت زای غير منتظره شود، رعايت احتياط كامل براي كاهش خطرات احتمالي، اصل ضروري و مهم است.

          همچنين در مورد خطرات زيست محيطي احتمالي آنها مانند تلاقي‏هاي ناخواسته‏اي كه باعث توليد علفهاي هرز مهاجم و يا خويشاوندان وحشي آنها مي‏شود، رعايت احتياط لازم است زيرا كه از نظر زيست ايمني اين گونه‏ها در مقابل بيماريها يا شرايط بد محيطي مقاوم‏تر بوده و موجب از بين رفتن تعادل زيست بوم‏ها مي‏شوند. همچنين جايگزين شدن واريته‏هاي تراريخته به جاي واريته‏هاي متنوع سنتي، موجب كاهش تنوع زيستي مي‏شوند.  FAO از سيستم‏هاي ارزيابي علمي كه به شکل بي‏طرفانه نسبت به تعيين فوايد و خطرات احتمالي هر يك از موجودات تراريخته به صورت جداگانه اقدام نمايند، حمايت مي‏كند. اين اقدام در حقيقت نوعی اعلام حمايت از شروع يک حركت محتاطانه و مورد به مورد براي اعمال نظارت قانوني بر هر محصول تراريخته يا فرآيند تراريزش به صورت جداگانه قبل از آزادسازي آنها به محيط است.

          تاثيرات احتمالي فرآورده‏هاي بيوتكنولوژي بر روي تنوع زيستي، محيط زيست و ايمني غذايي بايد مورد ارزيابي دقيق قرار گرفته و ميزان مزايا و فوايد حاصل از آنها در مقايسه با خطرات احتمالي  دقيقاً بررسي شود. همچنين نظارت دقيق بر تبعات پس از آزادسازي اين گونه محصولات و اطمينان از ايمني آنها براي انسان، جانوران و محيط زيست الزامي است.

       سرمايه‏گذاري فعلي در تحقيقات بيوتكنولوژي صرفاً در بخش خصوصي متمركز شده است. همچنين بخش كشاورزي در كشورهاي پردرآمد، كه توانايي خريد اين محصولات را دارند نيز به سوي سرمايه‏گذاري در اين بخش گرايش يیدا کرده است. با توجه به اينكه بيوتكنولوژي توانايي بالايي در افزايش منابع غذايي و غلبه بر نا امني و آسيب‏پذيري غذايي دارد، FAO تلاش مي‏كند تا در حالت كلي كشورهاي در حال توسعه و در حالت خاص كشاورزان كم درآمد را به سوی استفاده از بيوتكنولوژي و بهره‏مندي از منافع تحقيقات آن تشويق نمايد، با توجه به اينكه هر دوي آنها داراي ذخاير ژنتيك گسترده‏اي هستند و بيوتكنولوژي از اين منظر مي‏تواند منشاء فوايد زيادي براي آنان باشد.

          FAO پيشنهاد مي‏كند كه اين نيازها از طريق افزايش كمكهاي دولتي و گفتگوي بين بخش‏هاي خصوصي و دولتي تامين شود. همچنين FAO مانند گذشته به مساعدتهاي خود به كشورهاي عضو ادامه مي‏دهد تا اين اعضا مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه بتوانند از منافع حاصل از بيوتكنولوژي در كشاورزي، منابع طبيعي، جنگلداري و شيلات بهره‏مند شوند؛ مانند راه اندازی شبكه بيوتكنولوژي گياهي در آمريكاي لاتين و مركزي (REDBIO) كه شامل 33 كشور است.

          FAO براي جلب مشاركت فعال‏تر كشورهاي در حال توسعه در تجارت بين‏المللي محصولات غذايي مساعدتهاي فراواني مي‏نمايد. فراهم كردن اطلاعات و كمكهاي فني، تحليل‏هاي اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي در زمينه‏هاي مسائل مهم و روز جهان و نيز مسائل مرتبط با توسعه فنون جديد از ديگر كمك‏هاي FAO در اين زمينه است. همچنين در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد، FAO به عنوان يك «واسطه معتمد» شرايط را براي مذاكرات فراهم مي‏نمايد.

          برای مثال، FAO با همكاري‏هاي سازمان بهداشت جهاني، امكاناتی در  اختيار اجلاس بين‏الدولي كدكس در ژاپن قرار داد تا دبيرخانه مستقل كميسيون كدكس را راه اندازی کنند. در اين دبيرخانه، كارشناسان منتخب كشورهاي مختلف جهان، به تدوين استانداردها، راهنماها و توصيه‏هاي مناسب براي استفاده از فرآورده‏هاي مشتق از بيوتكنولوژي مي‏پردازند. همچنين كميسيون كدكس به موضوع برچسب گذاري بر روي غذاهاي حاصل از بيوتكنولوژي كه به مصرف كنندگان اجازه انتخاب آگاهانه مي‏دهد، توجه خاصي دارد.

          مثال ديگر تشكيل كميسيون FAO در زمينه منابع ژنتيك و كشاورزي است. اين كميسيون يك تشكل بين‏الدولي است كه در آن كشورها به تهيه و تدوين يك نظام هدايت و رهبري در زمينه بيوتكنولوژي با هدف حداكثر بهره‏برداري از منافع حاصل از بيوتكنولوژي نوين و حداقل خطرات ناشي از آن مي‏پردازند. اين نظام بر پايه اصول علمي و با در نظر گرفتن جنبه‏هاي اخلاقي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بيوتكنولوژي تدوين خواهد شد. مانند كاربرد بيوتكنولوژي در پزشكي كه رعايت جنبه‏هاي اخلاقي در آن، تضمين‏كننده توجه مسئولانه به اين موضوع است. اخيراً FAO در تلاش است تا يك كميته بين‏المللي تخصصي در زمينه جنبه های اخلاقی بيوتکنولوژی در غذا و كشاورزي تشكيل دهد، همچنين FAO دائماً مي‏كوشد تا منافع و يا احياناً خطرات ناشي از كاربرد فنون نوين بيوتکنولوژی را در افزايش توليدات گياهي، دامي و فرآورده‏هاي آنها كاملاً شناسايي و تعيين نمايد. اگرچه مسئوليت قانوني كردن و تعيين سياست‏ها و خط مشي‏هاي اين فناوري در هر كشوري بستگي به سياستمدران آن دولت دارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:5  توسط ندا  | 

بيانيه سازمان خواربار جهاني (FAO) در زمينه بيوتكنولوژي(قسمت اول)

توضيح: بيانيه سازمان خواربار جهانی FAO در زمينه بيوتكنولوژي در ماه مارس سال 2000 ميلادي، همزمان با برگزاري اجلاس بين‏المللي كدكس در ژاپن، درباره غذاهاي مشتق از بيوتكنولوژي صادر شده است.

بيوتكنولوژي ابزار قدرتمندي را براي توسعه پايدار كشاورزي، شيلات، جنگلداري و  صنايع غذايي مهيا مي‏كند. وقتي بيوتكنولوژي به درستي با ساير فناوريهای توليد غذا، محصولات و خدمات كشاورزي تلفيق شود، توانايي قابل توجهي در برآوردن نيازهاي روزافزون جمعيت جهان در قرن 21 خواهد داشت.

          بيوتكنولوژي مجموعه‏اي از فنون و كاربردهاي مختلف است. تعريف بيوتكنولوژي در مجمع تنوع زيستي اينگونه بيان شده است: «هر گونه كاربرد فني كه از سيستم‏هاي زنده، موجودات زنده يا مشتقات آنها به منظور ساخت يا تغيير محصولات يا فرآيند توليد آنها به منظور خاص استفاده كند.»

          اين تعريف گسترده به اين معناست كه بيوتكنولوژي بسياري از ابزار و فنون مورد استفاده در كشاورزي و توليد محصولات غذايي را شامل مي‏شود. در مفهوم خاص، بيوتكنولوژي به معناي كاربرد فنون DNA و زيست‏شناسي مولكولي است و در اين حالت فناوريهاي مختلفي مانند دست‏ورزي ژن، انتقال ژن و همسانه‏سازي گياهان و جانوران را شامل مي‏شود.

          در شرايطی كه هنوز مباحث مختلفي در زمينه‏هاي گوناگون بيوتكنولوژي و كاربردهاي آن وجود دارد، موضوع موجودات تراريخته يا GMO ها به بحث داغ روز و هدف مباحث جدي و حتي احساسي تبديل شده است. در اين زمان FAO به اين نتيجه رسيد كه مهندسي ژنتيك با داشتن توانمندي افزايش توليد در كشاورزي، جنگلداري و شيلات ، مي‏تواند باعث توليد بيشتر محصول در كشورهايی شود كه هم اكنون توانايي توليد غذاي مناسب و كافي براي تغذيه مردم خود را ندارند. همچنين شواهد مختلفي وجود دارد که نشان می دهد مهندسي ژنتيك از طريق توليد واكسن‏هاي جديد، نقش بسيار مهمی در كاهش ميزان سرايت بيماريهاي انساني و جانوري داشته است. همچنين توليد برنج حاوي پيش ماده ويتامين A (بتاكاروتن) و آهن با استفاده از فنون مهندسي ژنتيك، گام بسيار مهمي در بهبود سطح سلامت جوامع انساني، مخصوصاً جوامع كم درآمد بوده است.       

   ساير روشهاي بيوتكنولوژي به سوی توليد يا استفاده از سازواره‏هايي سوق داده می شوند كه به بهبود كيفيت غذاها کمک می کنند يا منجر به پاكسازي آلودگي‏هاي نفتي و فلزات سنگين از اكوسيستم‏هاي شكننده می شوند.

  استفاده از روشهاي كشت بافت گياهي و توليد و توزيع بذر و نهال‏هاي سالم‏تر به كشاورزان، باعث افزايش عملكرد محصولات كشاورزي شده است. انتخاب به كمك نشانگرها و انگشت‏نگاري DNA باعث توسعه و بهبود سريعتر و هدفمندتر ژنوتيپ‏هاي تمامي گونه‏هاي زنده گياهي مي‏شود. همچنين با استفاده از اين فنون و اتخاذ روشهاي تحقيقاتي مناسب مي‏توان به حفظ، نگهداري و تعيين خصوصيات تنوع زيستي موجود كمك كرد. فنون جديد به دانشمندان امكان مي‏دهد تا مكانهاي ژني صفات كمي را تشخيص داده و مورد هدف قرار دهند و از اين طريق باعث تسريع روند مقابله با برخي مشكلات سنتي و حل نشدني كشاورزي قديم مانند مقاومت به خشكي و يا بهبود و توسعه سيستم ريشه‏اي گياهان شوند.

          در عين حال FAO، به احتمال خطرآفريني برخي جنبه‏هاي بيوتكنولوژي نيز توجه دارد. اين خطرها شامل دو بخش اساسی هستند: 1- تاثيرات احتمالي آنها بر سلامت انسان و جانوران، 2- پيامدهاي زيست محيطي.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:4  توسط ندا  | 

رهاسازى حشرات تغييريافته ژنتيكى در طبيعت

ايتكا: با توجه به ديدگاه منفى موجود در مورد محصولات كشاورزى تغييريافته ژنتيكى (تراريخت) و مخالفت گروه هاى طرفدار محيط زيست با ايجاد تغييرات ژنتيكى در گياهان و موجودات زنده، دانشمندان حاضر در طرح جديد اميدوارند بتوانند اطمينان افكار عمومى را در مورد مفيد و بى خطر بودن حشرات دست كارى شده ژنتيكى جلب كنند. «آنتونى جيمز» استاد ژنتيك مولكولى و ميكروبيولوژى دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا اعلام كرد كه هم اكنون روند توليد و آزمايش حشرات دست كارى شده ژنتيكى به مرحله حساسى رسيده است. اين محقق و همكارانش در آزمايشگاه موفق به توليد برخى انواع تغييريافته پشه آنوفل شده اند كه نمى تواند ميزبان انگل مالاريا باشد و هم اكنون براى انجام آزمايش در خارج از محيط آزمايشگاه آماده است. به گفته «فرد گولد» از دانشگاه ايالتى كاروليناى شمالى، با وجود آنكه دانشمندان همواره براى مبارزه با بيمارى هايى كه ناقل آنها حشرات است تلاش كرده اند، اما در مبارزه خود ناموفق بوده اند. وى افزود: به طور مثال در اواخر دهه چهل ميلادى حشره شناسان مطمئن بودند كه سم «د.د.ت» تمامى مشكلات آفات كشاورزى را حل خواهد كرد، اما با گذشت زمان مشخص شد استفاده از اين ماده شيميايى بر بسيارى از حيوانات آثار سويى باقى گذاشته و با ضعيف كردن پوسته تخم برخى پرندگان، نسل آنها را تا مرز انقراض پيش برده است. همچنين در دهه ۱۹۶۰ كسى تصور نمى كرد استفاده از جانوران غيربومى شكارچى حشراتى كه آفت محصولات كشاورزى بودند، سبب انقراض نسل گونه هاى جانورى نادر در اين مناطق شود. منتقدان طرح آزادسازى حشرات دست كارى شده ژنتيكى در طبيعت عقيده دارند آثار جانبى وجود اين حشرات در طبيعت بايد توسط محققان مورد مطالعه قرار گيرد. به گفته كارشناسان، با توجه به اينكه بسيارى از اين حشرات به منظور رهاسازى در كشورهاى جهان سوم طراحى شده اند، بايد فهرست كاملى از نگرانى هاى موجود در زمينه خطرات احتمالى آنها تهيه شده و آن نگرانى ها قبل از ورود حشرات به طبيعت مورد بررسى قرار بگيرند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 18:0  توسط ندا  | 

گیاهان زینتی

آلبوم تصاویر گلهای زینتی

 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com
 Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  Free Image Hosting at allyoucanupload.com  

+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:45  توسط ندا  | 

بیوتکنولوژی

ژنتیکی Synechocystis

سلول با ابراز گروه خاصی از ژنهایی که در اثر تنش القاء میشوند، یک تنش معین را احساس و به آن واکنش نشان میدهد. فرآورده های این ژنها ظاهراً نقش مهمی در سازگاری به تنش دارند. در موجودات فتوسنتز کننده، نظیر سیانوباکتریها و گیاهان، و در یوکاریوتهای ساده ای مثل مخمر، سیستمهای دوجزئی گوناگونی در احساس و انتقال علایم محیطی نقش دارند. سیستمهای دوجزئی لااقل از یک هیستیدین کایناز که وجود تنش را احساس میکند و یک تنظیم کننده پاسخ به تنش که پیام وجود تنش را منتقل میکند، تشکیل شده اند. در باکتریها، سیستم دوجزئی، تنها سیستم تشکیل دهنده و مورد نیاز برای انتقال علایم تنش می باشد و ابراز ژن معمولاً بوسیله جزء تنظیم کننده پاسخ به تنش که بعنوان فاکتور رونوشت برداری ایفای نقش میکند، اجرا میشود. در مخمر و گیاهان، اجزاء دیگری نیز در پیام دهی دخالت دارند که سبب تقویت پتانسیل آنها برای برخورداری از اثر توام و نیز اثر متقابل با سایر مسیرها می باشد. نقشی را که مخمر برای جانوران دارد،  Synechocystis نقش مشابهی برای گیاهان عالی ایفاء میکند. Synechocystis یک مدل ژنتیکی است که براحتی قابل ردیابی بوده و میتواند بآسانی دستکاری و ترانسفورم گردد. از دیگر مزایای آن وقوع نوترکیبی همولوگی می باشد، پدیده ای که در گیاهان امری استثنایی است. Synechocystis  دارای ژنوم کوچکی است (3.7 MBp) که توالی آن بطور کامل تعیین شده و در ژنوم خود کمتر از 12 درصد نواحی غیر کد کننده دارد. براساس جستجوی گنجینه های موتان، سنسورهایی برای تنشهای مختلف غیر زنده، مواد غذایی و فلزات در  Synechocystis شناسایی شده است.

آنالیز ترانسکریپتوم تنش

سلول بمحض احساس تنش از خود واکنش نشان داده و بمنظور بقاء، با تنش سازگار میشود. تقریباً در تمامی موارد، واکنش به تنش قبل از هر چیز مبتنی بر ابراز ژنهای القاء شونده بوسیله تنش و در مرتبه بعد، مبتنی بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی می باشد. ژنهایی که به خشکی، شوری بالای خاک یا سرما واکنش نشان میدهند، در سطح رونوشت برداری مورد مطالعه واقع شده اند. اخیراً با توسل به روش نظارت بر نحوه ابراز ژن با استفاده از ریز آرایه های cDNA یا چیپهای ژنی، صدها ژن شناسایی شده است که بوسیله تنشهای غیر زنده تنظیم میشوند. فرآورده های ژنهای القاء شونده بوسیله تنش را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: فرآورده هایی که مستقیماً در حفاظت سلول در برابر تنشهای محیطی نقش دارند و فرآورده هایی که ابراز ژن و انتقال پیام را در واکنش به تنش تنظیم می نمایند. دسته اول دربرگیرنده پروتئینهایی است که وظیفه آنها حفاظت سلول در برابر پسابیدگی می باشد و از آن جمله آنها میتوان آنزیمهای مورد نیاز برای بیوسنتز مواد حفاظت کننده سلول در برابر تنش اسمزی، پروتئینهای وافر در اواخر دوره جنین زایی (LEA)، پروتیینهای ضد انجماد، کاپرونها و آنزیمهای خنثی کننده مسمومیت را نام برد. دسته دوم فرآورده های ژنی، شامل فاکتورهای رونوشت برداری، پروتیین کاینازها و آنزیمهای دخیل در متابولیسم فسفینوستید می باشد. از ژنهای القاء شونده بوسیله تنش برای ایجاد تحمل به تنش با استفاده از روش انتقال ژن و نیز برای آنالیز نقش این ژنها استفاده شده است.

 

تنش ژنوتوکسیک

تمامی موجودات زنده برخورداز از قابلیت واکنش دینامیکی به تنشهای محیطی در نتیجه فعال سازی زنجیره های پیچیده پیام دهی می باشند. یکی از شدیدترین این تنشها اختلال در خود اطلاعات ژنتیکی می باشد. ژنوم موجودات زنده همیشه تحت تأثیر تنش ناشی از عوامل محیطی (نظیر اشعه ماوراء بنفش و مواد شیمیایی جهش زا) و نیز تولیدات فرآیندهای متابولیسم داخلی سلول (نظیر گونه های اکسیژن فعال و مضاعف شدن اشتباهی DNA) می باشد. بدنبال تاثیر تنش ژنوتوکسیک، زمان لازم برای بازسازی DNA در چرخه سلولی افزایش می یابد و ژنهای دخیل در بازسازی و حفاظت سایر ترکیبات سلولی مواجه با تنش ژنوتوکسیک، فعال میشوند. از سوی دیگر، سلولها، خصوصا سلولهای یوکاریوتهای پرسلولی، ممکن است بوسیله مکانیزم آپوپتوسیس به این تنش واکنش نشان دهند ودر نتیجه باعث کاهش صدمات سلولی گردند.

          تحقیق در زمینه اثرات تنش ژنوتوکسیک و مکانیزم پیام دهی در پستانداران به سبب اثراتی که در سلامت انسان و ایجاد بیماریهایی مثل کارینوژنسیس دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. ولی در گیاهان که سلولهای آنها بی تحرک و توسط دیواره های سلولی احاطه شده است، بافتهای توموری قادر به متاستازی نبوده و گیاه بواسطه سرطان از بین نمی رود. از طرف دیگر، اندامهای تولید مثلی گیاهان از سلولهایی منشاء میگیرند که خود قبل از تشکیل گامت در گیاه مادر، تعداد زیادی چرخه مضاعف سازی DNA را پشت سر گذاشته اند. این امر بویژه سبب میشود تا گیاهان به انباشت بالقوه جهشها در سلولهای مادر گامت، حساس باشند و در نهایت راه انتقال جهشهای سوماتیک به نسل بعدی فراهم میشود. گیاهان بر خلاف جانوران، موجودات بی تحرکی هستند که وابسته به تشعشع خورشیدی بعنوان منبع حیاتی انرژی بیولوژیکی بوده و بنابراین بطور مداوم در معرض موتاژنهای طبیعی از جمله اشعه ماوراء بنفش نوع B هستند. از اینرو تحمل به این عامل تنش زای غیر زنده برای حیات گیاهی با اهمیت می باشد. جبران و رفع خسارات وارده به DNA برای نگهداری ثبات ژنومی ضروری است و گیاهان البته اطلاعات لازم برای این هدف را در اختیار دارند. در مقابل، دانش بشر در زمینه تأثیر و مکانیزمهای عوامل صدمه رسان به DNA بسیار محدود است، هر چند که اخیراً حمایت ژنتیکی برای پروتئینهای دخیل در پیام دهی ژنوتوکسیک در گیاه اربیدوپسیس در حال شگل گیری است.

 

تنش گرمایی

واکنش به تنش گرما در موجودات مختلفی همچون باکتریها، قارچها، گیاهان و جانوران با افزایش درجه حرارت تحریک میشود و مشخصه ویژه آن افزایش سنتز پروتئینهایی بنام " پروتیینهای شوک گرمایی (hsp ها)" می باشد. hspها دربرگیرنده چندین گروه از پروتیینهای حفاظت شده می باشند. شکل معمولی واکنش به تنش گرما بدین گونه است که تماس اولیه با یک تنش خفیف گرمایی، سبب ایجاد مقاومت به دوزهای کشنده غیر عادی میشود که گیاه بعداً با آنها مواجه میگردد. این پدیده را اصطلاحاً " تحمل گرمایی اکتسابی" گویند. از آنجا که سلولهای واجد قابلیت تحمل به گرما، مقادیر بالایی از hspها را بیان می نمایند، محققین به این نتیجه رسیده اند که این پروتئینها با تحمل به گرما مرتبطند. تنش دمای بالا سبب واسرشتگی شدید و تخریب پروتئینهای سلولی میگردد که اگر کنترل نشود، منتج به مرگ سلول خواهد شد. hspها بواسطه فعالیت کاپرونی خود، سلول را قادر به رفع صدمات ناشی از گرما به پروتئینها می نمایند. در طی تنش گرمایی، hspها ابتدا در جهت ممانعت از تخریب پروتئینها و تحریک تابیدن مجدد پروتیینهای واسرشته عمل می نمایند، ولی از آنجا که تشکیل پروتیین از لحظه سنتز اهمیت پیدا میکند، hspها نقشهای مهمی حتی در شرایط عادی ایفاء می نمایند.

          تغییرات دمایی در طبیعت سریعتر از سایر عوامل تنش زا رخ میدهد. گیاهان به سبب عدم توانایی در حرکت و جابجایی، در معرض تغییرات وسیع درجه حرارت روزانه و یا فصلی قرار دارند و بنابراین باید خود را با تنشهای دمایی، سریع و بطور موثری سازگار نمایند. مشخصه واکنش به تنش دمایی، توقف رونوشت برداری و ترجمه طبیعی ژنها، ابراز بالاتر از حد پروتئینهای ویژه شوک گرمایی (hspها) و تحریک تحمل به گرما می باشد. اگر تنش خیلی شدید باشد، مسیرهای پیام دهی که منتج به مرگ آپوپتوتیک سلولی میگردد، فعال میشود. hspها بعنوان کاپرونهای ملکولی سبب حفاظت سلول در برابر اثرات مخرب تنش دمایی و افزایش امکان بقاء سلول میگردند. افزایش ابراز  hspها توسط فاکتورهای رونوشت برداری شوک گرمایی (hsfها) تنظیم میشود. شناخت ما از مکانیزمهای تنظیم کنندگی تحمل به تنش گرمایی هنوز محدود است مگر اینکه اطلاعات کاملتری از نحوه ابراز و نقش hsp ها بدست آید.

 

تنش اکسیداتیو

اکسیژن برای گیاهان مثل سایر موجودات هوازی، همانند یک تیغ دو لبه است. اگرچه برای رشد و نمو عادی ضروری است ولی تماس مداوم با آن منتج به صدمه دیدن سلولها و در نهایت مرگ آنها میگردد و این بدان خاطر است که اکسیژن در فرم ملکولی به اشکال مختلف " گونه های اکسیژن فعال (ROS)" بخصوص به فرم آنیون رادیکال آزاد سوپراکسید (- O2) و پراکسید هیدروژن (H2O2) احیاء میگردد، که خود اینها با ترکیبات سلولی گوناگونی واکنش داده، سبب صدمات شدید یا جبران ناپذیری شده، در نهایت منتج به مرگ سلول میگردند. ROSها در سلولهای گیاهی بوسیله هر دو روش القایی و ساختمانی به مقدار زیادی تولید میشوند ولی در شرایط عادی، تعادل رداکس سلولی از طریق روش ساختمانی که ویژه طیف وسیعی از مکانیزمهای آنتی اکسیدانی تکامل یافته جهت تخریب ROSها می باشند، حفظ میگردد.

          تنشهای محیطی گوناگون و محرکهای داخلی سبب اختلال در تعادل رداکس از طریق افزایش تولید  ROSها یا کاهش فعالیت آنتی اکسیدانی میگردند که بهمین سبب تنش آنتی اکسیدانی رخ میدهد. در واکنش به افزایش ROS، ابراز ژنهای رمز کننده پروتئینهای آنتی اکسیدان کاهش می یابد. در چنین شرایطی ابراز ژنهای رمز کننده پروتئینهای دخیل در طیف وسیعی از فرآیندهای امداد سلولی نیز کاهش می یابد. علاوه بر این، ROS از یک سری نقشهای پیام دهی، غیر از نقشهایی که در شرایط تنش آنتی اکسیدانی ایفاء میکند، برخوردار است.

 

تنش فلزات سنگین

فلزات سنگین فلزاتی هستند که دارای چگالی بالاتر از 5 گرم بر سانتیمتر مکعب باشند. این تعریف از نقطه نظر بیولوژیکی بسیار سودمند است زیرا تعداد زیادی از عناصر موجود در طبیعت را شامل میگردد. ولی تنها تعداد اندکی از این عناصر در شرایط فیزیولوژیکی، بصورت محلول یافت و بنابراین ممکن است برای سلولهای زنده قابل دسترس باشند. در میان آنها عناصری وجود دارد که بعنوان ریز مغذی یا عناصر کمیاب (Fe, Mo, Mn, Zn, Ni, Cu, V, Co, W, Cr) برای متابولیسم گیاهی با اهمیت هستند و عناصری نیز وجود دارد که وقتی مقدار آنها در محیط رشد گیاه زیادتر از حد نرمال باشد، برای گیاهان مسمومیت زا هستند. عناصر دیگری نیز که نقش بیولوژیکی ناشناخته و خاصیت مسمومیت زایی بالایی برای گیاهان  دارند (As, Hg, Ag, Sb, Cd, Pb, and U)، وجود دارد. بجز محیطهای طبیعی استثنایی، در حال حاضر به اثرات مخرب رهاسازی فلزات سنگین در طبیعت توجه زیادی میشود. منابع این فلزات عبارتست از ترافیک شهری، دورریزهای خانگی و پسابهای صنعتی. دفع غبار حاصل از کارخانجات، آئروسولها و خاکستر حاصل از صنایع فرآوری کننده فلزات، منجر به آلودگی نواحی روستایی شده است. در مزارع کشاورزی، آلودگی فلزات سنگین بخاطر تیمار خاک با پسابهای آلوده و استفاده بی رویه کودهای فسفاته حاوی کادمیم (Cd)، یک مساله فزاینده می باشد. دوام بلند مدت بیولوژیکی و باقی ماندن در خاک، سبب انباشته شدن این فلزات در زنجیره غذایی و در نتیجه تأثیرات منفی بالقوه برای سلامتی انسان میگردد. میزان دسترسی به این فلزات بستگی به نوع گیاه و میزان مورد نیاز آنها بعنوان ریز مغذی و قابلیت گیاهان برای تنظیم کارآمد متابولیسم آنها از طریق ترشح اسیدهای آلی یا پروتونها به محیط ریشه دارد. علاوه بر آن، خصوصیات خاک بر میزان تحرک آنها و بنابراین تنظیم میزان آزادسازی آنها در محلول خاک موثر است. توانایی گیاهان برای جذب فلزات از خاک، استفاده داخلی از آنها و مکانیزمهای رفع مسمومیت سلولی، حوزه های تحقیقاتی هستند که اخیرا با اقبال روزافزونی مواجه شده اند.

 

آبسیزیک اسید هورمون پیغام دهنده وجود تنشهای غیر زنده

از آبسیزیک اسید (ABA) بعنوان "هورمون تنش" یاد میشود که به تنشهای محیطی مرتبط با تغییر در فعالیت آب، بوسیله مکانیزم های متابولیکی و نموی واکنش نشان میدهد. گیاهان بوسیله تغییر در غلظت  ABAبه تنشهای محیطی نظیر خشکی و شوری واکنش نشان میدهند، ولی از طرف دیگر  ABAبعنوان یک علامت داخلی ضروری برای نمو متناسب با رشد گیاه نیز محسوب میگردد. پس از اینکه غلظت آن از سطح آستانه فراتر رفت، سبب بسته شدن کامل روزنه ها و تغییر در نحوه ابراز ژن میگردد. سیستم پیام دهی  ABA پدیده های سلولی گوناگونی از جمله تنظیم فشار تورگر و تغییر در نحوه ابراز ژن را کنترل میکند. پس بنابراین میتوان مسیر تنظیم کنندگی فشار تورگر را از مرکز پیام دهی صادره از هسته سلول تشخیص داد. اثرات متقابل میان  ABAو سایر مسیرهای متابولیکی، در ایجاد توازن در متابولیسم، رشد سلول و تقسیم آن نقش دارد.

  

تنش دمای پایین

            یکی از مهمترین عوامل محیطی محدود کننده رشد گیاهان، دمای پایین می باشد. گونه های مختلف گیاهی از نظر قابلیت تحمل به تنش دمای پایین، بسیار متفاوتند. گیاهان گرمسیری حساس به سرما، حتی در دمای بالاتر از دمای انجماد بافتها، بطور جبران ناپذیری آسیب می بینند. گیاه بواسطه اختلال در فرآیندهای متابولیکی، تغییر در خواص غشاءهای سلولی و اندامکی، تغییر در ساختمان پروتیینها و اثرات متقابل میان ماکروملکولها، و نیز توقف واکنشهای آنزیمی دچار صدمه میگردد. گیاهانی که به یخبندان حساس ولی به سرما متحمل هستند، در دمای اندکی زیر صفر قادر به ادامه حیات بوده، ولی بمحض تشکیل کریستالهای یخ در بافتها، بشدت آسیب می بینند. این در حالی است که گیاهان متحمل به یخبندان قادر به ادامه حیات در سطوح متفاوتی از دماهای یخبندان هستند، البته درجه واقعی تحمل بستگی به گونه گیاهی، مرحله نمو گیاه و مدت زمان تنش دارد.

            قرار گرفتن گیاهان در معرض دمای زیر صفر منتج به تشکیل کریستالهای یخ در فضای بین سلولی، خروج آب از سلولها و از دست رفتن آب سلول (پسابیدگی) میگردد. بنابراین، تحمل به یخبندان با تحمل به پسابیدگی (که در اثر خشکی یا شوری زیاد بوجود می آید)، همبستگی شدیدی دارد. پسابیدگی ناشی از یخبندان سبب اختلالات گوناگونی در ساختمانهای غشایی از جمله بهم چسبیدن غشاءها میگردد. اگرچه پسابیدگی سلولی ناشی از یخبندان، علت اصلی صدمات ایجاد شده در اثر یخبندان می باشد، ولی عوامل دیگری هم در این امر دخالت دارند. کریستالهای در حال رشد یخ سبب وارد آمدن خسارات مکانیکی به سلولها و بافتها میشود. دمای بسیار پایین حاکم در شرایط وقوع یخبندان فی نفسه و پسابیدگی ناشی از آن سبب واسرشتگی پروتیینها و تخریب کمپلکس های ماکروملکول میگردد. وجه مشترک همه تنشهای پیچیده ای نظیر دمای پایین، تولید گونه های اکسیژن فعال (ROS) می باشد، که میتواند سبب صدمه دیدن ماکروملکولهای مختلف درون سلول گردد. دمای پایین بخصوص وقتی با یخبندان همراه باشد، با سیستمهای موثر جلوگیری کننده از تولید اکسیژن فعال که عامل وقوع تنش اکسیداتیو است، همبستگی دارد.

            گیاهان نواحی معتدله با فعال نمودن مکانیزم سازگاری به سرما که منتج به افزایش تحمل به یخبندان میگردد، به دمای پایین واکنش نشان میدهند. این فرآیند سازگاری با تغییر نحوه ابراز برخی ژنهای مسوول واکنش به تنش همراه است. این ژنها تولید پروتیینها و متابولیتهای نگهدارنده ساختمانهای سلولی و حافظ نقش آنها در مقابل اثرات منفی یخبندان و پسابیدگی ناشی از آن را کنترل می نمایند. تغییر در ابراز ژتهای عامل واکنش به سرما توسط مجموعه ای از فاکتورهای رونوشت برداری که به محرکهای دمایی واکنش نشان میدهند، کنترل میگردد.

 

تنش شوری

          تنش شوری از تنشهای غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری بر عملکرد گیاه و کیفیت محصول دارد. از مشخصه های یک خاک شور، سطوح سمی کلریدها و سولفاتهای سدیم می باشد. مساله شوری خاک در اثر آبیاری، زهکشی نامناسب، پیشروی دریا در مناطق ساحلی و تجمع نمک در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی در حال افزایش است. شوری برای رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث ایجاد محدودیتهای تغذیه ای از طریق کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات و کلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی میگردد. در شرایط وقوع شوری، یونهایی مثل Na+ و Cl-، به داخل لایه های هیدراسیونی پروتیینها نفوذ کرده، سبب اختلال در کار این پروتیینها میگردند. مسمویت یونی، تنس اسمزی و کمبود مواد مغذی که در شرایط وقوع شوری رخ میدهد، سبب بهم خوردن توازن متابولیکی و در پی آن تنش اکسیداتیو میگردند. مکانیزمهای تحمل شوری را میتوان به هموستازی (شامل هموستازی یونی و تنظیم اسمزی)، کنترل صدمات ناشی از تنش (جبران صدمات و خنثی سازی مسمومیت) و تنظیم رشد دسته بندی کرد. تلاشهای زیادی برای درک مکانیزمهای تحمل شوری صورت گرفته است. موفقیت برنامه های اصلاحی با هدف نهایی بهبود عملکرد محصول، بخاطر فقدان درک روشنی از اساس ملکولی تنش شوری تا کنون چندان چشمگیر نبوده است. پیشرفتهای اخیر در زمینه آنالیز موتانهای غیر متحمل به شوری در گیاه مدل اربیدوپسیس و کلونه سازی ملکولی لوکوسهای ژنی مربوطه، تا حدودی به روشن شدن مکانیزم پیغام دهی تنش شوری و تحمل شوری در عالم گیاهی کمک نموده است.

 

تنش آبی        

            آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 تا 90% بیوماس گیاهان علفی را تشکیل میدهد. اگر مقدار آب در گیاه ناکافی باشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحا به آن خشکسالی میگویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنشهایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل میشود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنشها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می طلبد.

            گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزمهای گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی/ آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتریها گرفته تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین ها، فعال کننده های رونوشت برداری، آنزیمهای رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتیین های محافظت کننده می باشد. برخی ارگانیزمها برخوردار از مکانیزمهای بسیار موثری برای زندگی در آشیانه های اکولوژیک کم آب می باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات؛ و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی سازی صدمات وارده.

+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:38  توسط ندا  | 

آموزش کامپیوتر

+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:29  توسط ندا  | 

گیاه گلخانه ای

نگهداری از گیاهان آپارتمانی

گیاهان گلدانی، تزئین زنده و زیبای خانه هستند و هر کسی با دانستن نیازهای ابتدایی این گیاهان که شامل نور، آب و غذا است، میتواند از آنها نگهداری کند و از این کار بسیار لذت ببرد.

نور
نور نخستین نیاز یک گیاه است. گیاهان غذای خود را از طریق فوتوسنتز و در نور خورشید تهیه میکنند. البته گیاهان متفاوت به میزانهای مختلفی از نور نیاز دارند. همواره باید هنگام تهیه یک گیاه، درباره نوع نوری که به آن نیاز دارد سوال کنید. نوع نور مورد نیاز گیاهان به سه دسته تقسیم میشود:

• نور مستقیم - در این حالت نور خورشید بدون هیچ مانعی مستقیما با گیاه برخورد میکند.
• نور غیر مستقیم - در این حالت نور خورشید فضای اتاق را روشن میکند و به گیاه میرسد اما مستقیم بر روی آن نمیتابد.
• نور پخش شده یا فیلتر شده - نور در این حالت از یک واسطه مانند پرده نازک یا صفحه ای مانند شیشه مات عبور میکند و سپس به گیاه میرسد.


بسادگی با کمک یک مداد می توانید رطوبت
خاک را اندازه بگیرید.

آب
شما میتوانید یک مداد را در خاک گلدان فرو برده و با امتحان سر آن از نمناک بودن خاک مطمئن شوید.
 

گاهی یک باغبان میتواند از با آبیاری بیش از حد و از روی محبت گیاهی را بکشد. این یکی از شایعترین اشتباهات در زمینه نگهداری از گیاهان خانگی است. خاک هر گیاه در فاصله دو آبیاری به میزان خاصی رطوبت نیاز دارد. بعضی از آنها باید خاکی دائما مرطوب داشته باشند و بعضی باید در این فاصله کاملا خشک شوند. این هم سوالی است که پاسخ آنرا باید از فروشنده و یا شخصی وارد به باغبانی بپرسید. چند نکته مهم در آبیاری:

• در فاصله دو آبیاری میزان رطوبت خاک را به کمک یک چوب، مداد یا حتا انگشت خود اندازه بگیرید. چوب یا انگشت خود را در زیر لایه رویی خاک فرو کنید تا از میزان نم آن مطلع شوید.
• بهترین وسیله آبیاری، آب پاش است و آبیاری باید در اطراف ساقه انجام شود.
• گیاه را طوری آبیاری کنید که اضافه آب از سوراخ زیر گلدان خارج شود.
• از آب ولرم یا گرم استفاده کنید زیرا آب سرد موجب وارد شدن شوک به ریشه ها شده و به آنها صدمه میزند.
• پس از آبیاری با اسپری کردن آب به شاخ و برگها برای گیاه محیطی مرطوب ایجاد کنید.
• بعضی از انواع گلدانهای تزئینی فاقد روزنه خروج آب هستند. شما میتوانید گیاه خود را در ظرفی کوچکتر و دارای روزنه، قرار داده و سپس آنرا در گلدان مورد نظر خود قرار دهید.اما به یاد داشته باشید که گلدلن کوچکتر را به کمک چند تکه سنگریزه یا پایه، طوری قرار دهید که کف آن مماس با سطح زیرین ظرف تزئینی نباشد و راه برای خروج آب اضافه باز باشد.

غذا
گیاهان نیازهای خاص غذایی دارند و در اینجا هم، زیاده روی در تغذیه گیاه، آنرا از بین میبرد. غذای گیاهان یا کودهای شیمیایی، در سه شکل کلی عرضه میشود:

• حلال در آب - که شامل پودر یا مایعی است که با آب رقیق شده و بر روی گیاه یا خاک آن ریخته میشود.
• غذای جامد میخی شکل - این نوع کود به شکل میخ یا کپسولهایی فشرده است که در خاک فرو برده میشود و به تدریج مواد غذایی را آزاد میکند.
• کود دانه ای - این کود که به شکل دانه های ریز ساخته میشود بر روی خاک اطراف ساقه پاشیده میشود و کم کم همراه با آب به داخل خاک نفوذ پیدا میکند.


هنگام تعویض گلدان آنرا یک سایز بزرگتر
انتخاب کنید.

تعویض گلدان
هنگامی که شاخ و برگ یک گیاه بیش از حد سنگین شود یا اینکه ریشه های آن از روزنه خروج آب بیرون بزنند، زمان تعویض گلدان فرا رسیده است.

گیاه خود را به گلدانی که تنها کمی از گلدان قبلی بزرگتر است منتقل کنید.

هنگامی که گیاهی را از گلدان خارج میکنید، گلدان را با یک دست نگه دارید و با دست دیگر محکم ساقه ها را نگه دارید و گیاه را به آرامی بیرون بکشید.


هنگام تعویض گلدان، گیاه را با یک دست
و گلدان را با دست دیگر بگیرید.

چند نکته برای تعویض گلدان
• همیشه گلدان یا ظرفی را انتخاب کنید که دارای روزنه خروج آب باشد.
• قرار دادن یک تکه توری بر روی روزنه خروج آب، موجب میشود که خاک هنگام آبیاری از ته گلدان خارج نشود.
• برای گلدانهای خود همیشه از خاک مخصوص گیاهان آپارتمانی استفاده کنید و آنها را با خاک باغچه پر نکنید.
• قبل از ریختن خاک گلدان در اطراف گیاه، آنرا مرطوب کنید.
• در ابتدا مقداری خاک و ماسه در ته گلدان بریزید و آنرا خوب به پایین فشار دهید، گیاه را با احتیاط از گلدان قبلی خارج کنید، خاک اطراف یشه های آنرا بتکانید تا ریشه ها بتوانند به خوبی پخش شوند. گیاه را در گلدان جدید قرار داده و آنرا کاملا از خاک پر کنید، اطراف آنرا خوب فشار داده و محکم کنید و گیاه را کاملا آبیاری نمایید.
• اگر پس از تعویض گلدان، برگهای پایینی گیاه قهوه ای رنگ شدند، نگران نشوید و آنها را پس از خشک شدن به آرامی جدا کنید.
• پس از تعویض گلدان، آنرا با توجه به نیاز گیاه در محل مناسبی قرار دهید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:22  توسط ندا  | 

برنج پر ماجرا

خبر رهاسازي و توليد انبوه اولين برنج تراريخته جهان در جمهوري اسلامي ايران كه براي توليد آن از هيچ‌گونه سم زيانبار شيميايي استفاده نمي‌شود بازتابهاي مختلفي را در ايران به دنبال داشته است. اگرچه دهها نفر از برجسته‌ترين متخصصين و كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي به طور متفق‌القول از اين خبر ابراز مسرت كرده و با ارسال نامه‌اي سرگشاده به رييس جمهور از ممانعت‌هاي برخي افراد نا آگاه ابراز نگراني كرده‌اند، سازمان حفاظت محيط زيست همچنان و بدون ارايه كوچكترين دليل و مدركي بر "مسموم بودن" اين نوع برنج تراريخته پافشاري كرده و موجبات جلوگيري از توسعه علم و فناوري را فراهم مي‌آورد. در اين ميان اما به نظر مي‌رسد اين خبر در سطح جهاني بازتاب بسيار مطلوبي در بين متخصصين برجسته دنيا داشته است.

دكتر ايليمار آلتوسار(Illimar Altosaar) ، پروفسور دانشكده پزشكي دانشگاه اوتاواي كانادا ضمن ارسال پيام تبريكي به دكتر قره‌ياضي، مجري طرح توليد برنج تراريخته، اظهار داشت:

من امروز خبر مسرت بخشي از موسسه تحقيقات بين‌المللي برنج (IRRI) دريافت نمودم، تبريك مي‌گويم. اخبار جمعه گذشته ABRC در خصوص برنج تراريخته در سايت Iran Mania خبر بسيار داغي بود. من بسيار خوشوقت خواهم شد كه جنابعالي بطور مفصل روشهاي كار و چگونگي انتقال ژن و سيستم بيان آن در طارم مولايي تراريخته را برايم ارسال داريد. اطلاعات مربوطه را در كجا انتشار داده‌ايد؟ تصور مي‌فرماييد چه زماني در مقياس وسيع در ايران توليد خواهد شد؟ از كدام پيشبر اختصاصي برگ استفاده نموده‌ايد؟ من خيلي خوشحال خواهم شد جزئيات مربوط كه اين پيشرفت عظيم و مهيج را به طور مستقيم از جنابعالي بشنوم. ايران مجدداً در جهان رهبري مي‌كند

+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:16  توسط ندا  | 

عکسهای دیدنی!!!

 

Greenpeace Ads Photograph

Greenpeace Ads Photograph

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۶ساعت 15:29  توسط ندا  | 

محرم! دانلود چند تا مداحی

محرم

  farshid

تمام آيه قرآن همين است * به قرآن حرف يزدان اينچنين است...  دانلود

تيغ و بِکش مرا بُکش فراق را تمام کن * بيا و فکر چاره اي به حال اين غلام کن...  دانلود

عاشقا بيان تماشا بزنيم سري به آقا * کربلا بريم پياده ...  دانلود

حسين اي يار ديرينم * حسين اي جان شيرينم  دانلود

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۶ساعت 15:10  توسط ندا  |